กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
Page:  1  2  ()
Courses 
วิชาอินเทอร์เน็ตและการสร้างเว็บเพจThis course allows guest users to enter
โครงงานคอมพิวเตอร์This course allows guest users to enter
การใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ This course allows guest users to enter
การใช้โปรแกรมกราฟิก This course allows guest users to enter
การสร้างเว็บเพจภาษา HTML This course allows guest users to enter
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์This course allows guest users to enter
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา CThis course allows guest users to enter
บทเรียนแสวงรู้บนเว็บวิชาอินเทอร์เน็ตและการสร้างเว็บเพจThis course allows guest users to enter
วิชาโปรแกรมประมวลคำประยุกต์This course allows guest users to enter
วิชาคอมพิวเตอร์ช่วยสร้างงานThis course allows guest users to enter
วิชากราฟิกและการเสนองานด้วยคอมพิวเตอร์This course allows guest users to enter
วิชาเกมสร้างสรรค์This course allows guest users to enter
วิชาเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตThis course allows guest users to enter
วิชาบล็อกซอฟต์แวร์This course allows guest users to enter
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 1This course allows guest users to enter
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 1This course allows guest users to enter
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 1This course allows guest users to enter
วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 2
วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 2
วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 2