กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน้า:  1  2  ()
รายวิชาทั้งหมด 
วิชาอินเทอร์เน็ตและการสร้างเว็บเพจบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
โครงงานคอมพิวเตอร์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
การใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
การใช้โปรแกรมกราฟิก บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
การสร้างเว็บเพจภาษา HTML บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Cบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
บทเรียนแสวงรู้บนเว็บวิชาอินเทอร์เน็ตและการสร้างเว็บเพจบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
วิชาโปรแกรมประมวลคำประยุกต์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
วิชาคอมพิวเตอร์ช่วยสร้างงานบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
วิชากราฟิกและการเสนองานด้วยคอมพิวเตอร์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
วิชาเกมสร้างสรรค์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
วิชาเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
วิชาบล็อกซอฟต์แวร์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 1บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 1บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 1บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 2
วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 2
วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 2